Krátkodobé ošetřovné

Potřebujete se starat o nemocného člena rodiny nebo o svého potomka, kterému znějakého důvodu zavřeli školu? Zákon o nemocenském pojištění v takových případechumožňuje čerpat dávky krátkodobého nebo dlouhodobého ošetřovného. Krátkodobéošetřovné je dávka ze systému nemocenského pojištění, na kterou máte nárok tehdy,když jste v zaměstnaneckém poměru (ale ne DPP či DPČ) a zároveň máte nemocensképojištění. Jako zaměstnanec máte tedy nárok na krátkodobé ošetřovné, pokud nemůžetevykonávat svou práci kvůli ošetřování nemocného člena domácnosti nebo z důvodupéče o zdravé dítě mladší 10 let, které nemůže navštěvovat školu nebo dětské zařízení,protože je zavřené (havárie, epidemie atd.). Ošetřovné vám náleží i tehdy, když je dítětinařízena karanténa, nebo když osoba, která se normálně stará o dítě, onemocní. Krátkodobé ošetřovné mohou čerpat i blízcí příbuzní (v přímé linii, dospělí sourozenci,manželé, registrovaní partneři či rodiče partnera/manžela), kteří sice nežijí s nemocným vestejné domácnosti, ale poskytují mu péči během jeho nemoci. Pokud se dítě rozvedenýchrodičů nachází ve společné nebo střídavé péči obou rodičů, každý z nich má nárok naošetřovné pro domácnost, ve které dítě právě pobývá. Na ošetřovné ztrácíte nárok tehdy,pokud jiná osoba na toto dítě pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovskýpříspěvek. Krátkodobé ošetřovné je možné pobírat po dobu maximálně 9 po sobě jdoucíchkalendářních dnů (tzv. podpůrčí doba) včetně víkendů a svátků. Samoživitel,…

Žádný komentář
Dlouhodobé ošetřovné
Dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné

Musíte pečovat o své blízké a nemůžete u toho chodit do práce či se věnovat jako OSVČ svému podnikání? Poradíme vám, jak získat peníze na živobytí. Zažádejte u Okresní správy sociálního zabezpečení o tzv. dlouhodobé ošetřovné. Je to dávka nemocenského pojištění, která vám chodí místo platu, když se staráte o dlouhodobě nemocného příbuzného, nebo když je po úrazu či se mu zhorší zdravotní stav.  K tomu, abyste dávku dlouhodobého ošetřovného získali, musíte být v příbuzenském či jinak blízkém stavu s ošetřovanou osobou a musíte se účastnit nemocenského pojištění (jako zaměstnanec v posledních 4 měsících alespoň 90 dnů a jako OSVČ poslední 3 měsíce).   Příbuzenským či blízkým vztahem se myslí - manžel, manželka, registrovaný partner, dítě, vnuk, pravnuk, rodič, prarodič, sourozenec, tchán, tchýně, snacha, zeť, synovec, neteř, teta, strýc, druh, družka či manžel nebo manželka příbuzného s ošetřovanou osobou - a v případě druha nebo družky musíte mít stejnou trvalou adresu alespoň po dobu předchozích 3 měsíců.  Ošetřovanou osobou se rozumí člověk hospitalizovaný alespoň 4 dny (vč. dne přijetí do nemocnice a jejího opuštění), o kterého se po propuštění z nemocnice musí někdo nepřetržitě starat alespoň po dobu 30 dnů (celodenní péče).  Dlouhodobé ošetřovné vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého pobytu.  Jak požádat…

Žádný komentář

Mimořádná okamžitá pomoc

Přišly vám domů složenky za energie a vy nemáte na jejich zaplacení? Čeká vaše dítě školní výlet a vy mu ho chcete dopřát, ale bohužel nevíte, kde na to vzít? Začíná nový školní rok a vy netušíte, za co nakoupíte učebnice, sešity atd.? Pro tyto případy, a i mnohé jiné je zde jednorázová dávka pomoci v hmotné nouzi, a to tzv. mimořádná okamžitá pomoc. Je dobré vědět, že i když jde o jednorázovou pomoc, tak žádostí o dávku můžete podat více. Rozumějte – jedna dávka pro daný problém/situaci = jedna žádost. O mimořádnou okamžitou pomoc můžou požádat pečující osoby (o děti či osobu se zdravotním postižením), kterým z tohoto důvodu poklesl příjem, podnikatelé, kteří kvůli mimořádným opatřením vlády či Ministerstva zdravotnictví ČR museli omezit svoji činnost, a zaměstnanci na DPP či DPČ, kterým klesl příjem z toho stejného důvodu. Jednorázová dávka, tzv. mimořádná okamžitá pomoc, je nenárokovou dávkou, to znamená, že její nutnost posuzuje Úřad práce. Úřad práce bude hodnotit: - příjem (plat, úspory, nemocenské dávky, důchod, podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení…), - dostupné finanční prostředky rodiny či jednotlivce, které má k dispozici na úhradu nákladů (výpisy z bankovních účtů), - náklady na daný výdaj. Co potřebujete k podání…

Žádný komentář