Náhradní výživné
Náhradní výživné

Náhradní výživné

Od 1. července 2021 je možné získat od státu tzv. náhradní výživné. Je to sociální dávka pro nezaopatřené dítě (které má trvalý pobyt v ČR), na které rodič neplatí výživné (nebo platí jen částečně) a nebo se výživné nedaří vymáhat (například pokud běží exekuce nebo je výživné zastavené kvůli nemajetnosti). U této dávky nikdo nezkoumá příjmy rodiče. Náhradní výživné dostává nezaopatřené dítě, a to je: - dítě do skončení povinné školní docházky, - dítě do 26. roku věku, které studuje, - dítě do 26. roku věku, které nemůže studovat ani pracovat kvůli svému zdraví, - dítě do 18 let, které je vedené na Úřadu práce bez podpory v nezaměstnanosti. K vyřízení náhradního výživného potřebujete: - žádost o náhradní výživné, - průkazy totožnosti či rodné listy u dětí do 15 let, - exekuční titul (tj. rozhodnutí soudu o výživném nebo dohoda) – pokud ho nemáte, pomůže vám s tím orgán sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD*) – k soudu podáte návrh, aby druhému rodiči uložil povinnost platit výživné vždy do 15. dne v měsíci, počínaje měsícem, za který nezaplatil (nanejvýš 3 roky zpětně), - prohlášení o přijatém výživném a případném postoupení pohledávky (dává se vždy, i když nebylo přijaté žádné výživné), - potvrzení o nezaopatřenosti dítěte (potvrzení…

Žádný komentář