Příspěvek na živobytí

  • Rubriky příspěvkuRady a tipy
Právě si prohlížíte Příspěvek na živobytí

Chci, aby měl každý člověk dostatek jídla, oblečení a hygienických potřeb. Pokud vám po zaplacení nájmu či energií na tohle nezbývá dostatek peněz, tak to rozhodně není v pořádku. Od státu máte totiž právo na tzv. příspěvek na živobytí, jestliže vám přesně na tyto položky chybí peníze. Příspěvek hodnotí úředníci a já vám ukážu, jak ho získat.

Nárok na příspěvek na živobytí máte, pokud vám po odečtení nákladů na bydlení (nájem, energie atd.) nezůstává dostatek peněz na další živobytí. Částka na živobytí je státem stanovená a pro jednotlivce v letošním roce činí 4 860 Kč. Pokud je v domácnosti více lidí, tak první osoba má částku na živobytí stanovenou 4 470 Kč a druhá osoba 4 040 Kč. Obecně platí, že příspěvek na živobytí je rozdíl mezi živobytím jedince (či více lidí) a jejich příjmem, přičemž u důchodců se do výše příjmu započítává pouze 70 % jejich důchodu. Poté se od tohoto rozdílu odečtou náklady na bydlení (viz výše). Výše příspěvku na živobytí je rozdíl částky živobytí a příjmu sníženého o 30 %.

Příklad:

Paní Novotná je invalidní důchodkyně, která žije v bezbariérovém bytě v Brně a pobírá invalidní důchod 5 512 Kč. Za byt platí 19 000 Kč měsíčně.

Příspěvek na bydlení má 16 475 Kč.

Částka na živobytí je stanovena na 4 860 Kč.

Příspěvek na živobytí:

Z důchodu se počítá jen 70 %, tedy 70 % z 5 512 Kč je 3 859 Kč. Výše příspěvku na živobytí je rozdíl částky živobytí a příjmu sníženého o 30 % – 30 % z 3 859 Kč je 1 158 Kč. Po odečtení 30 % získáte příjem snížený o 30 %: 3 859 Kč – 1 158 Kč = 2 701 Kč.

Vzorec příspěvku na živobytí: částka živobytí – příjem snížený o 30 %, zde je to tedy 4 860 Kč – 2 701 Kč = 2 159 Kč.

Paní Novotná získá příspěvek na živobytí 2 159 Kč.

Jestliže máte nárok na dietní stravování (potvrzené odborným lékařem), tak vám úřad vyplatí částku navýšenou o pokrytí nákladů na toto stravování (například při celikaii dostanete o 3 066 Kč více).

Formulář žádosti o příspěvek na živobytí a všechny nutné přílohy (tiskopisy) si můžete stáhnout tady u nás na stránkách, zde (sekce Formuláře a najdete tam i předvyplněné vzory všech dokladů) a nebo si je vyzvedněte na Úřadu práce v místě vašeho bydliště.

K žádosti budete kromě průkazu totožnosti (občanky) vás i ostatních osob v domácnosti (a rodného listu u dětí do 15 let) potřebovat:

– tiskopis Informace o užívaném bytu (obývaném prostoru),

– nájemní smlouvu, smlouvu o ubytování, smlouvu o poskytování sociálních služeb (například domovy důchodců) apod.,

– evidenční list k bytu, zálohy stanovené dodavatelem elektřiny a plynu, faktury za elektřinu a plyn a ostatní paliva,

– sdílíte-li domácnost s dítětem starším 15 let, tak je nutné potvrzení o jeho nezaopatřenosti (např. doklad o studiu, o zdravotním stavu, o evidenci na ÚP či přerušení studia na VŠ) – všechny tiskopisy jsou ke stažení na odkazu nahoře nebo na Úřadu práce,

– tiskopis pro každou osobu v domácnosti – Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech,

– tiskopis pro každou osobu v domácnosti – Doklad o výši měsíčních příjmů za tři kalendářní měsíce předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém je podávána žádost o přiznání dávky (př. podáváte-li žádost v dubnu, pak potřebujete doklad za leden, únor, březen),

– výpis z účtu pro každou osobu v domácnosti, která má účet v bance,

– doklad o přiznání starobního důchodu,

– rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, že jste držitelem průkazu ZTP/P (pokud jste jeho držitelem),

– tiskopis Potvrzení o zdravotním stavu vydané ošetřujícím lékařem pro každou osobu, která je dlouhodobě nemocná (ke stažení),

– potvrzení o nutnosti dietního stravování, pokud jste v žádosti zaškrtli toto políčko,

– potvrzení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění platné k poslednímu dni měsíce, předcházejícímu dni měsíce podání žádosti, pokud jste zaškrtli toto políčko (ke stažení),

– neschopenku nebo tiskopis Potvrzení o zdravotním stavu vydané ošetřujícím lékařem, pokud jste dočasné neschopni práce,

– doklad o pobírání dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství či mateřské,

– rozhodnutí soudu o stanovení výživného pro každé nezaopatřené dítě.

Pokud nechcete žádost podávat přes internet, tak můžete osobně přijít na Úřad práce. Tam se můžete i telefonicky či on-line objednat, abyste dlouho nečekali. Jestliže žádost ještě nemáte kompletní, kontaktní osoba na úřadě vám s příslušnými formuláři pomůže. Ve větších městech bohužel nemají pracovnice tolik času, aby vám vše individuálně vysvětlili, ale věřím, že vše dobře dopadne.

Příspěvek na živobytí vám bude chodit každý měsíc vždy po uplynutí toho měsíce, za který jste příspěvek žádali. Můžete si vybrat, jestli ho budete chtít dostávat na bankovní účet či poštovní poukázkou. Stejně tak se budete muset každý měsíc dostavit na tzv. přehodnocení nároku na dávku.