Příspěvek na péči

 • Rubriky příspěvkuRady a tipy
Právě si prohlížíte Příspěvek na péči

Ti z vás, kteří máte problém se sami o sebe postarat (např. kvůli špatnému zdravotnímu stavu, horší pohyblivosti atd.), máte nárok na tzv. příspěvek na péči. Tento příspěvek můžete použít pouze na náklady, které vydáváte za jinou osobu, která vám denně pomáhá s běžnou denní péčí. Může to být rodinný příslušník, asistentka či poskytovatel sociální péče. Nejde tedy o zlepšení finanční situace jako takové, ale o to zlepšit péči o sebe a přispět na to.

Na příspěvek na péči mají nárok všichni od 1 roku věku, kteří potřebují pomoc jiné osoby, aby dokázali zvládnout základní životní potřeby.

Po podání žádosti proběhne sociální šetření. Sociální pracovník příslušného Úřadu práce se do 30 (případně 60) dnů dostaví k vám do domácnosti, nemocnice nebo tam, kde se právě nacházíte (do místa skutečného pobytu žadatele). Záznam ze sociálního šetření s žádostí o posouzení stupně závislosti odesílá sociální pracovník Úřadu práce na příslušnou Okresní či Městskou správu sociálního zabezpečení.

Sociální pracovník se zaměří na vaši aktuální situaci a hodnotí tzv. stupně bezmocnosti v těchto oblastech:

 • mobilita (schopnost chůze v různém terénu, změny polohy těla, využívat dopravní prostředky…),
 • orientace (schopnost rozeznat dění zrakem a sluchem, orientace v čase a obvyklém prostředí),
 • komunikace (schopnost se dorozumět mluvenou a psanou řečí, používat komunikační prostředky…),
 • stravování (schopnost vybrat si hotové jídlo, ohřát, naporcovat, sníst…),
 • oblékání a obouvání (schopnost si oblečení vybrat a obléknout se, obout se…),
 • tělesná hygiena (schopnost umýt se, osušit se, učesat se, vyčistit si zuby…),
 • výkon fyziologické potřeby (schopnost včas využít WC, provést očistu, případně využít hygienické pomůcky…),
 • péče o zdraví (schopnost dodržovat stanovený léčebný režim, brát léky, využívat pomůcky…),
 • osobní aktivity (schopnost vztahové interakce s druhými lidmi, běžných aktivit přiměřeným věku, stanovit si svůj denní program, vyřizovat své záležitosti…)
 • péče o domácnost – nehodnotí se u osob mladších 18 let (schopnost nakládat s penězi, obstarat nákup, ovládat spotřebiče, obsluhovat topení…).

Moje doporučení!!! Při návštěvě sociálního pracovníka se nikdy nepřeceňujte a ukažte, že některé činnosti jsou pro vás opravdu těžké vykonávat! Nemusíte návštěvě vařit kávu, když je to nad vaše síly! Naopak předveďte, že je pro vás skutečně těžké se o sebe postarat!

A ještě něco – požádejte rodinného příslušníka či osobu, která o vás pečuje, aby byla u sociálního šetření přítomna! Ve velkých městech totiž sociální pracovníci nemají na šetření tolik času, kolik by bylo třeba. Jen si rychle odškrtávají jednotlivé položky v tabulce, a když u toho bude rodina, rozhodně to celé situaci moc pomůže.

Pracovník tedy situaci prověří a pak zašle na Městskou nebo Okresní správu sociálního zabezpečení (MSSZ,OSSZ) žádost o posouzení stupně vaší závislosti. Žádost posuzuje posudkový lékař, který si vyžádá lékařskou zprávu od vašeho praktického (vyžádá si to sám) či odborného lékaře, ke kterému se svými potížemi chodíte. Poté vydá lékař rozhodnutí, zda máte nárok na příspěvek na péči či nikoliv. Uvede přesně, jaký stupeň závislosti vám přiznává. Pokud se vám ale nelíbí, o jakém stupni lékař rozhodl, můžete podat odvolání.

A já vám radím – po obdržení Vyrozumění účastníka řízení z Úřadu práce, kde máte uvedeno, že máte právo se vyjádřit k pokladům Rozhodnutí, učiňte tak. Na vyjádření máte 5 pracovních dní. V posudku se dočtete, jaký stupeň závislosti vám byl OSSZ stanoven. Dále se zde dočtete, z jakých zdravotních zpráv OSSZ vycházela a jaké životní potřeby vám byly uznány. Pokud s posudkem nesouhlasíte, máte právo podat námitku. Sociální pracovnice Úřadu práce s vámi sepíše Namítající protokol, který zašle na OSSZ.

Pokud tuto lhůtu nestihnete, tak nedávejte odvolání na Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale raději začněte od začátku a dejte novou žádost k příspěvku o péči. Je to mnohem rychlejší, protože odvolání na MPSV může trvat až rok!

Na výši příspěvku má vliv stupeň závislosti, který vám byl určený. Pro přehled to sem také uvádím.

Příspěvek na péči pro osoby mladší 18 let:

– I. stupeň závislosti – 3 300 Kč za kalendářní měsíc

– II. stupeň závislosti – 6 600 Kč za kalendářní měsíc

– III. stupeň závislosti – 13 900 Kč za kalendářní měsíc

– IV. stupeň závislosti – 19 200 Kč za kalendářní měsíc

Příspěvek na péči pro osoby starší 18 let:

– I. stupeň závislosti – 880 Kč za kalendářní měsíc

– II. stupeň závislosti – 4 400 Kč za kalendářní měsíc

– III. stupeň závislosti – 12 800 Kč za kalendářní měsíc

– IV. stupeň závislosti – 19 200 Kč za kalendářní měsíc

K žádosti potřebujete tyto náležitosti a formuláře – jsou ke stažení tady sloupeček vpravo nebo k vyzvednutí na Úřadu práce:

– občanku (či rodný list u dítěte do 15 let),

– žádost o příspěvek na péči,

– oznámení o poskytovateli pomoci,

– žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením,

– žádost o příspěvek na mobilitu,

– potvrzení o hospitalizaci 60 + (pokud jste v nemocnici více než 60 dní),

– pokud se váš zdravotní stav zhorší, můžete zažádat o zvýšení příspěvku – k tomu potřebujete formulář – návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči + Oznámení o poskytovateli pomoci (bude ale následovat nové sociální šetření a nový zdravotní posudek).

Příspěvek na mobilitu jde většinou ruku v ruce s příspěvkem na péči a já vám doporučuji ho podávat současně. Proto ho také uvádím do přehledu nutných formulářů a dávám tam i žádost o průkaz ZTP/P, který tomu automaticky předchází (připravte si rovnou fotografii jako na občanku, budete ji k vyřízení průkazu potřebovat). Málokdo také ví, že příspěvek na mobilitu můžete žádat i v případě duševního onemocnění!

U příspěvku na péči si obrňte nervy! Jeho vyřízení trvá 4 – 5 měsíců! Papírování není vůbec složité, ale lékaři ze správy sociálního zabezpečení toho mají bohužel moc, tak jim to trvá.

Pokud nechcete žádost podávat přes internet (může to vyřízení příspěvku zbytečně prodloužit, protože to nemusí být hned napoprvé bez chyb), tak můžete osobně přijít na Úřad práce (přijít může i váš zákonný zástupce, zplnomocněná osoba). Tam se můžete i telefonicky či on-line objednat, abyste dlouho nečekali. Jestliže žádost ještě nemáte kompletní, kontaktní osoba na úřadě vám s příslušnými formuláři pomůže.

Příspěvek na péči je vyplácený měsíčně, a to vždy v tom měsíci, za který vám náleží. Můžete si zvolit, zda jej chcete zaslat na bankovní účet či ho dostanete složenkou.

Osoby, které o vás pečují, si dobu péče o vás počítají do důchodového pojištění (u dítěte od stupně 1, u dospělého až od stupně 2).

Snad vám můj návod na vyřízení příspěvku na péči pomohl a vše vám půjde s úřady hladce vyřídit. Prosím, šiřte můj návod mezi své přátele, aby to pomohlo co nejvíce lidem. Moc vám děkuji! Vaše Petra