Doplatek na bydlení

  • Rubriky příspěvkuRady a tipy
Právě si prohlížíte Doplatek na bydlení
Doplatek na bydlení

Pokud pobíráte příspěvek na živobytí, tak máte v podstatě automaticky nárok i na tzv. doplatek na bydlení. Jestliže příspěvek na živobytí nemáte, protože máte příjem trošku větší, tak i tak můžete o doplatek na bydlení zažádat, pokud váš příjem nepřesáhl 1,3 násobek částky na živobytí (na osobu je to stanoveno na 4 860 Kč).

Doplatek na bydlení je formou pomoci v hmotné nouzi a získají ho jen ti, kdo již pobírají příspěvek na bydlení. Tento doplatek je rozdíl mezi náklady na bydlení (po odečtení příspěvku na bydlení, pokud ho máte) a příjmem zvýšeným o příspěvek na živobytí (jestliže ho pobíráte) a sníženým o částku živobytí (jeho hodnota je vždy na ten daný rok stanovena, viz výše). Vím, že to zní složitě, ale uvedu Vám příklad.

Například:

Paní Novotná je invalidní důchodkyně, která žije v bezbariérovém bytě v Brně a pobírá invalidní důchod 5 512 Kč. Za byt platí 19 000 Kč měsíčně.

Příspěvek na bydlení má 16 475 Kč.

Částka na živobytí je stanovena na 4 860 Kč.

Příspěvek na živobytí:

Z důchodu se počítá jen 70 %, tedy 70 % z 5 512 Kč je 3 859 Kč. Výše příspěvku na živobytí je rozdíl mezi částkou na živobytí a příjmu sníženého o 30 % – 30 % z 3859 Kč je 1 158 Kč. Po odečtení 30 % získáte příjem snížený o 30 %: 3 859 Kč – 1 158 Kč = 2 701 Kč.

Vzorec příspěvku na živobytí: částka živobytí – příjem snížený o 30 %, zde je to tedy 4 860 Kč – 2 701 Kč = 2 159 Kč.

Vzorec doplatku na bydlení: (náklady na bydlení – příspěvek na bydlení) – [(příjem + příspěvek na živobytí) – částka živobytí]

(19 000 Kč – 16 475 Kč) – [(3 859 Kč + 2 159 Kč) – 4 860 Kč]

2 525 Kč – 1 158 Kč = 1 367 Kč

Paní Novotná získá doplatek na bydlení ve výši 1 367 Kč.

K žádosti budete potřebovat stejné formuláře jako pro příspěvek na živobytí. A pokud jej již pobíráte, pak Vám bude stačit jen vyplnit Žádost o doplatek na bydlení a vzít si občanku.

Pokud nechcete žádost podávat přes internet, tak můžete osobně přijít na Úřad práce. Tam se můžete i telefonicky či on-line objednat, abyste dlouho nečekali. Jestliže žádost ještě nemáte kompletní, kontaktní osoba na úřadě vám s příslušnými formuláři pomůže. Ve větších městech bohužel nemají pracovnice tolik času, aby vám vše individuálně vysvětlili, ale věřím, že vše dobře dopadne.

Doplatek na bydlení vám bude chodit každý měsíc vždy po uplynutí toho měsíce, za který jste příspěvek žádali. Můžete si vybrat, jestli ho budete chtít dostávat na bankovní účet či poštovní poukázkou. Stejně tak se budete muset každý měsíc dostavit na tzv. přehodnocení nároku na dávku.