Pomoc a příspěvky

Příspěvek na bydlení

Pokud máte nízký příjem, protože platíte vysoké náklady na bydlení, tak si zkuste podat Žádost o příspěvek na bydlení.  Jde o dávku státní sociální podpory, u které se vždy posuzuje příjem. Podle výše příjmu pak máte či nemáte na dávku nárok. Obecně platí, že na státní příspěvek na bydlení mají nárok rodiny a osoby s nízkými příjmy. Skvělé je, že o dávku nemusí žádat již jen vlastníci nemovitostí či nájemci, nově je to umožněné i podnájemníkům a při splnění určitých kritérii i obyvatelům chatových oblastí. Pokračovat ve čtení...

Příspěvek na péči

Ti z vás, kteří máte problém se sami o sebe postarat (např. kvůli špatnému zdravotnímu stavu, horší pohyblivosti atd.), máte nárok na tzv. příspěvek na péči. Tento příspěvek můžete použít pouze na náklady, které vydáváte za jinou osobu, která vám denně pomáhá s běžnou denní péčí. Může to být rodinný příslušník, asistentka či poskytovatel sociální péče. Nejde tedy o zlepšení finanční situace jako takové, ale o to zlepšit péči o sebe a přispět na to. Pokračovat ve čtení...

Příspěvek na živobytí

Chci, aby měl každý člověk dostatek jídla, oblečení a hygienických potřeb. Pokud vám po zaplacení nájmu či energií na tohle nezbývá dostatek peněz, tak to rozhodně není v pořádku. Od státu máte totiž právo na tzv. příspěvek na živobytí, jestliže vám přesně na tyto položky chybí peníze. Příspěvek hodnotí úředníci a já vám ukážu, jak ho získat. Pokračovat ve čtení...

Doplatek na bydlení


Doplatek na bydlení

Pokud pobíráte příspěvek na živobytí, tak máte v podstatě automaticky nárok i na tzv. doplatek na bydlení. Jestliže příspěvek na živobytí nemáte, protože máte příjem trošku větší, tak i tak můžete o doplatek na bydlení zažádat, pokud váš příjem nepřesáhl 1,3 násobek částky na živobytí (na osobu je to stanoveno na 4 860 Kč). Doplatek na bydlení je formou pomoci v hmotné nouzi a získají ho jen ti, kdo již pobírají příspěvek na bydlení. Tento doplatek je rozdíl mezi náklady na bydlení (po odečtení příspěvku na bydlení, pokud ho máte) a příjmem zvýšeným o příspěvek na živobytí (jestliže ho pobíráte) a sníženým o částku živobytí (jeho hodnota je vždy na ten daný rok stanovena, viz výše). Vím, že to zní složitě, ale uvedu Vám příklad. Pokračovat ve čtení...

Náhradní výživné


Náhradní výživné

Od 1. července 2021 je možné získat od státu tzv. náhradní výživné. Je to sociální dávka pro nezaopatřené dítě (které má trvalý pobyt v ČR), na které rodič neplatí výživné (nebo platí jen částečně) a nebo se výživné nedaří vymáhat (například pokud běží exekuce nebo je výživné zastavené kvůli nemajetnosti). U této dávky nikdo nezkoumá příjmy rodiče. Náhradní výživné dostává nezaopatřené dítě, a to je: - dítě do skončení povinné školní docházky, - dítě do 26. roku věku, které studuje, - dítě do 26. roku věku, které nemůže studovat ani pracovat kvůli svému zdraví, - dítě do 18 let, které je vedené na Úřadu práce bez podpory v nezaměstnanosti. Pokračovat ve čtení....

Přídavek na dítě


Přídavek na dítě

Jste rodičem, máte nezaopatřené dítě a zároveň nízký příjem? Je-li čistý příjem vaší rodiny nižší než 3,4 násobek životního minima rodiny, tak má vaše dítě nárok na přídavek. Přídavek na dítě je dávka státní sociální podpory a k jejímu schválení se posuzují příjmy rodičů. Ty se posuzují vždy za uplynulé kalendářní čtvrtletí a dávku můžete uplatnit maximálně 3 měsíce zpětně. Tedy čím dříve o ni požádáte, tím lépe. Za nezletilé dítě požádá o přídavek rodič či zákonný zástupce (v případě rozvedených rodičů může o přídavek na dítě požádat ten rodič, který s dítětem společně žije, u střídavé péče se rodiče musí dohodnout). Zletilé nezaopatřené dítě může žádost o přídavek podat samo. Pokračovat ve čtení...

Rodičovský příspěvek


Rodičovský příspěvek

Kdy můžete získat rodičovský příspěvek? Jestliže jste rodičem, který celodenně pečuje o dítě do 4 let věku (musí být nejmladší v rodině) a má trvalý pobyt na území České republiky. Umístíte-li dítě do 2 let věku do školního zařízení a nepřesáhne tato doba 92 hodin měsíčně, pak máte na rodičovský příspěvek stále nárok. Od 2 do 4 let věku dítěte se již tato doba neprověřuje. U rodičovského příspěvku se nezkoumají příjmy rodiče, můžete si tedy během pobírání příspěvku jakkoliv přivydělávat. Rodičovský příspěvek se vyplácí měsíčně vždy v následujícím měsíci, za který jste měli na dávku nárok, tj. zpětně za předchozí měsíc. Pokračovat ve čtení...


Mimořádná okamžitá pomoc

Přišly vám domů složenky za energie a vy nemáte na jejich zaplacení? Čeká vaše dítě školní výlet a vy mu ho chcete dopřát, ale bohužel nevíte, kde na to vzít? Začíná nový školní rok a vy netušíte, za co nakoupíte učebnice, sešity atd.? Pro tyto případy, a i mnohé jiné je zde jednorázová dávka pomoci v hmotné nouzi, a to tzv. mimořádná okamžitá pomoc. Je dobré vědět, že i když jde o jednorázovou pomoc, tak žádostí o dávku můžete podat více. Rozumějte – jedna dávka pro daný problém/situaci = jedna žádost. O mimořádnou okamžitou pomoc můžou požádat pečující osoby (o děti či osobu se zdravotním postižením), kterým z tohoto důvodu poklesl příjem, podnikatelé, kteří kvůli mimořádným opatřením vlády či Ministerstva zdravotnictví ČR museli omezit svoji činnost, a zaměstnanci na DPP či DPČ, kterým klesl příjem z toho stejného důvodu.

Dlouhodobé ošetřovné


Dlouhodobé ošetřovné

Musíte pečovat o své blízké a nemůžete u toho chodit do práce či se věnovat jako OSVČ svému podnikání? Poradíme vám, jak získat peníze na živobytí. Zažádejte u Okresní správy sociálního zabezpečení o tzv. dlouhodobé ošetřovné. Je to dávka nemocenského pojištění, která vám chodí místo platu, když se staráte o dlouhodobě nemocného příbuzného, nebo když je po úrazu či se mu zhorší zdravotní stav. K tomu, abyste dávku dlouhodobého ošetřovného získali, musíte být v příbuzenském či jinak blízkém stavu s ošetřovanou osobou a musíte se účastnit nemocenského pojištění (jako zaměstnanec v posledních 4 měsících alespoň 90 dnů a jako OSVČ poslední 3 měsíce). Příbuzenským či blízkým vztahem se myslí - manžel, manželka, registrovaný partner, dítě, vnuk, pravnuk, rodič, prarodič, sourozenec, tchán, tchýně, snacha, zeť, synovec, neteř, teta, strýc, druh, družka či manžel nebo manželka příbuzného s ošetřovanou osobou - a v případě druha nebo družky musíte mít stejnou trvalou adresu alespoň po dobu předchozích 3 měsíců.


Dlouhodobé ošetřovné

Musíte pečovat o své blízké a nemůžete u toho chodit do práce či se věnovat jako OSVČ svému podnikání? Poradíme vám, jak získat peníze na živobytí. Zažádejte u Okresní správy sociálního zabezpečení o tzv. dlouhodobé ošetřovné. Je to dávka nemocenského pojištění, která vám chodí místo platu, když se staráte o dlouhodobě nemocného příbuzného, nebo když je po úrazu či se mu zhorší zdravotní stav. K tomu, abyste dávku dlouhodobého ošetřovného získali, musíte být v příbuzenském či jinak blízkém stavu s ošetřovanou osobou a musíte se účastnit nemocenského pojištění (jako zaměstnanec v posledních 4 měsících alespoň 90 dnů a jako OSVČ poslední 3 měsíce). Příbuzenským či blízkým vztahem se myslí - manžel, manželka, registrovaný partner, dítě, vnuk, pravnuk, rodič, prarodič, sourozenec, tchán, tchýně, snacha, zeť, synovec, neteř, teta, strýc, druh, družka či manžel nebo manželka příbuzného s ošetřovanou osobou - a v případě druha nebo družky musíte mít stejnou trvalou adresu alespoň po dobu předchozích 3 měsíců.