Přídavek na dítě

  • Rubriky příspěvkuRady a tipy
Právě si prohlížíte Přídavek na dítě
Přídavek na dítě

Jste rodičem, máte nezaopatřené dítě a zároveň nízký příjem? Je-li čistý příjem vaší rodiny nižší než 3,4 násobek životního minima rodiny, tak má vaše dítě nárok na přídavek.

Přídavek na dítě je dávka státní sociální podpory a k jejímu schválení se posuzují příjmy rodičů. Ty se posuzují vždy za uplynulé kalendářní čtvrtletí a dávku můžete uplatnit maximálně 3 měsíce zpětně. Tedy čím dříve o ni požádáte, tím lépe.

Za nezletilé dítě požádá o přídavek rodič či zákonný zástupce (v případě rozvedených rodičů může o přídavek na dítě požádat ten rodič, který s dítětem společně žije, u střídavé péče se rodiče musí dohodnout). Zletilé nezaopatřené dítě může žádost o přídavek podat samo.

Abyste získali přídavek na dítě, tak musí být dítě skutečně tzv. nezaopatřené. To znamená, že musí mít maximálně 26 let a navíc ještě musí splnit jednu z těchto podmínek:

– studuje,

– kvůli nemoci či úrazu nemůže studovat či pracovat (posuzuje to pediatr či obvodní lékař),

– kvůli dlouhodobě špatnému zdravotnímu stavu nemůže pracovat (posuzuje to správa sociálního zabezpečení),

– je po skončení povinné školní docházky vedené na Úřadu práce, nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci a ještě nedosáhlo 18 roků.

Bohužel se za nezaopatřené dítě nepovažuje dítě, které pobírá invalidní důchod z důvodu invalidity třetího stupně.

Přídavek na dítě se podle věku dítěte rozděluje na 3 měsíční výše dávek:

– do 6 let věku dítěte ve výši 830 Kč,

– od 6 do 15 let věku dítěte ve výši 970 Kč,

– od 15 do 26 let věku dítěte ve výši 1 080 Kč.

Pokud má jeden z rodičů během posuzovaného kalendářního čtvrtletí jeden z níže uvedených druhů příjmů (stále však má nárok na dávku), tak se přídavek na dítě zvýší o 500 Kč měsíčně – tzv. zvýšená výměra přídavku na dítě. Příjem:

  1. ze závislé činnosti alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce,
  2. ze samostatné činnosti,
  3. z dávek nemocenského pojištění,
  4. z dávek důchodového pojištění,
  5. z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
  6. z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku,
  7. z rodičovského příspěvku, pokud je poskytovaný po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství.

Zvýšená míra přídavku na dítě:

– do 6 let věku dítěte ve výši 1 330 Kč,

– od 6 do 15 let věku dítěte ve výši 1 470 Kč,

– od 15 do 26 let věku dítěte ve výši 1 580 Kč.

K žádosti o přídavek na dítě potřebujete tyto formuláře (jsou ke stažení zde na našich stránkách v sekci Užitečné odkazy a formuláře):

– formulář – žádost o přídavek na dítě,

– doklad o výši čtvrtletního příjmu všech posuzovaných osob nebo formulář – Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky,

– potvrzení o nezaopatřenosti dítěte (potvrzení o studiu, potvrzení o neschopnosti přípravy na povolání atd.).

Formuláře se dají stáhnout i na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (tady sloupec vpravo), nebo si pro ně zajdete na nejbližší Úřad práce (či na příslušný sociální odbor pod vaším městským úřadem). Žádost samotnou můžete podat elektronicky přes datovou schránku nebo si osobně zajděte na Úřad práce či sociální odbor na městském úřadě (tuto možnost vám doporučuji, je to většinou rychlejší, navíc vám i poradí, pokud budete mít v žádosti nějaké chyby).

Každé čtvrtletí budete dokládat své příjmy, aby vám nárok na přídavek na dítě nezanikl. Pokud své příjmy nedoložíte, tak vám bohužel Úřad práce výplatu zastaví a nárok na dávku vám zanikne. Jestliže vám nárok na dávku zanikne, tak vás čeká nové kolečko vypisování všech formulářů.

Přídavek na dítě vám bude chodit každý měsíc vždy po uplynutí toho měsíce, za který jste dávku žádali. Můžete si vybrat, jestli ho budete chtít dostávat na bankovní účet či poštovní poukázkou.