Rodičovský příspěvek

  • Rubriky příspěvkuRady a tipy
Právě si prohlížíte Rodičovský příspěvek
Rodičovský příspěvek

Kdy můžete získat rodičovský příspěvek? Jestliže jste rodičem, který celodenně pečuje o dítě do 4 let věku (musí být nejmladší v rodině) a má trvalý pobyt na území České republiky. Umístíte-li dítě do 2 let věku do školního zařízení a nepřesáhne tato doba 92 hodin měsíčně, pak máte na rodičovský příspěvek stále nárok. Od 2 do 4 let věku dítěte se již tato doba neprověřuje.

U rodičovského příspěvku se nezkoumají příjmy rodiče, můžete si tedy během pobírání příspěvku jakkoliv přivydělávat. Rodičovský příspěvek se vyplácí měsíčně vždy v následujícím měsíci, za který jste měli na dávku nárok, tj. zpětně za předchozí měsíc.. U jednoho narozeného dítěte jde o souhrnnou částku 300 000 Kč, u dvojčat a vícerčat je to 450 000 Kč. Vyčerpat tuto částku můžete nejméně za 6 měsíců a nejpozději do doby, než bude mít dítě 4 roky. Výši měsíčního rodičovského příspěvku můžete měnit jednou za 3 měsíce a nelze to udělat zpětně (k tomu použijte tento formulář). Výši nového příspěvku si určíte sami, pracovnice úřadu vám jsou povinné sdělit, kolik vám ještě zbývá vyplatit.

Pokud se vám narodí další dítě, tak dávka pro starší dítě zaniká. Zaniká i ve chvíli, kdy na budoucí nejmladší dítě (před jeho narozením) budete mít nárok na tzv. peněžitou pomoc v mateřství (předchází vyplácení rodičovského příspěvku a její výše se odvíjí od tzv. denního vyměřovacího základu – DVZ). Nezoufejte, o zbytek peněz nepřijdete. Máte nárok na jednorázovou výplatu zbytku částky – stačí, když jednomu z rodičů půjde stanovit DVZ nebo je osobou samostatně výdělečně činnou s důchodovým pojištěním. O jednorázovou výplatu nemá cenu žádat, dokud nebudete mít v ruce rodný list nově narozeného dítěte.

Co potřebujete k podání žádosti o rodičovský příspěvek:

– rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti,

– potvrzení o době pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské (potvrzení dávek ovlivňujících rodičovský příspěvek),

– potvrzení o výši denního vyměřovacího základu (získáte ho od okresní správy sociálního zabezpečení),

– formulář Žádosti o rodičovský příspěvek,

– někdy také budete potřebovat formulář Vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob.

Stanovení tzv. denního vyměřovacího základu (DVZ) má také vliv na měsíční výši rodičovského příspěvku. Zjednodušeně řečeno – máte-li 70 % 30násobku DVZ vyšší než je 13 000 Kč, pak si volíte výši příspěvku právě jen do výše 13 000 Kč. Je-li 70 % 30násobku DVZ vyšší než 13 000 Kč, pak si můžete zvolit výši měsíčního příspěvku, jsou chcete (maximálně však do výše souhrnné částky 300 000 Kč).

Za rodiče je před zákonem také považovaný člověk, který:

– má soudem svěřené dítě do péče (poručník, zájemce o pěstounství, dlouhodobý pěstoun, prarodič apod.),

– je manžel nebo registrovaný partner rodiče dítěte (včetně předchozího bodu),

– je vdovou (vdovcem) po rodiče dítěte (včetně prvního bodu).

Žádost o rodičovský příspěvek můžete podat elektronicky či osobně na Úřadu práce (podle zkušenosti je lepší jít na úřad osobně, předejdete tak případným chybám). Na některých Úřadech práce se můžete objednat na určitý den a čas, kdy se dostanete k pracovnici na přepážce. Přímo na místě tak bez čekání zjistíte, jestli máte připravené všechny potřebné materiály a v jakém stavu je vaše žádost. Rezervační systém pro najdete tady: https://rezervace.urad-prace.qtcloud.cz a tady: https://online.uradprace.cz.

 Veškeré tiskopisy a formuláře najdete tady u  nás, na ÚP  nebo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud vám rodičovský příspěvek zamítnou, tak můžete do 15 dnů od rozhodnutí podat písemně odvolání (jak na to zjistíte v přiloženém dopise o rozhodnutí v odstavci „Poučení“.