Mimořádná okamžitá pomoc

  • Rubriky příspěvkuRady a tipy
Právě si prohlížíte Mimořádná okamžitá pomoc
  • Přišly vám domů složenky za energie a vy nemáte na jejich zaplacení?
  • Čeká vaše dítě školní výlet a vy mu ho chcete dopřát, ale bohužel nevíte, kde na to vzít?
  • Začíná nový školní rok a vy netušíte, za co nakoupíte učebnice, sešity atd.?

Pro tyto případy, a i mnohé jiné je zde jednorázová dávka pomoci v hmotné nouzi, a to tzv. mimořádná okamžitá pomoc.

Je dobré vědět, že i když jde o jednorázovou pomoc, tak žádostí o dávku můžete podat více. Rozumějte – jedna dávka pro daný problém/situaci = jedna žádost.

O mimořádnou okamžitou pomoc můžou požádat pečující osoby (o děti či osobu se zdravotním postižením), kterým z tohoto důvodu poklesl příjem, podnikatelé, kteří kvůli mimořádným opatřením vlády či Ministerstva zdravotnictví ČR museli omezit svoji činnost, a zaměstnanci na DPP či DPČ, kterým klesl příjem z toho stejného důvodu.

Jednorázová dávka, tzv. mimořádná okamžitá pomoc, je nenárokovou dávkou, to znamená, že její nutnost posuzuje Úřad práce.

Úřad práce bude hodnotit:

– příjem (plat, úspory, nemocenské dávky, důchod, podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení…),

– dostupné finanční prostředky rodiny či jednotlivce, které má k dispozici na úhradu nákladů (výpisy z bankovních účtů),

– náklady na daný výdaj.

Co potřebujete k podání žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc:

– průkaz totožnosti,

– rodný list u dětí do 15 let,

– pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky – potvrzení o studiu, potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte atd.,

– formulář Žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc,

– Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech,

– formulář Ostatní společně posuzované osoby.

Teď si pojďme rozebrat, kdy přesně máte nárok na mimořádnou okamžitou pomoc:

  • Nemáte na nákup potravin a zároveň nesplňujete podmínky pro získání příspěvku na živobytí? Znamená to, že vám hrozí vážná újma na zdraví. V tomto případě vám můžou pomoci také v potravinových bankách. Např. Chci získat potraviny – Potravinová banka Brno (foodbankbrno.cz).   
  • Nemáte peníze na jednorázový výdaj? A co to může být? Správní poplatek při ztrátě dokladů, poplatek při vydání kopie rodného listu, poplatek při vydání dokladů pro přijetí do práce (výpis z rejstříku trestů, potravinářský průkaz atd.), poplatek za vstupní lékařskou prohlídku kvůli zaměstnání, jízdné při ztrátě peněz, poplatek za nocleh, kauce při uzavření nájemní smlouvy, náklady na stěhování nebo nedoplatek na energiích, pokud se nedá zaplatit z dávek na bydlení. 
  • Nemáte peníze na pořízení nebo na opravu nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby? Jde například o pračku, ledničku, vařič, záchodovou mísu, postel, stůl, židle, skříň, vodovodní kohoutek, umyvadlo, kotel, dioptrické brýle, kočárek. Malé náklady vám úřad práce většinou nepřizná (na povlečení, prostěradla…). TIP – nábytek lze získat i od charity a nebo v nábytkové bance. Pokud jste v bytě v nájmu, zjistěte si nejprve u svého pronajímatele, jestli vám opravy nezajistí. A jestliže vám nebudou stačit peníze z úřadu práce na koupi zařízení, pořiďte si ho v bazaru.
  • Nemáte na pořízení vzdělávacích pomůcek či zájmovou činnost dítěte nebo na náklady spojené se sociálně-právní ochranou dítěte? Počítají se do toho učebnice, cvičební úbor a sportovní obuv, přezůvky do školy, aktovka či batoh, pracovní oděv a pomůcky pro učně, zimní lyžařský výcvik, škola v přírodě, dojíždění do školy, školkovné, zájmové kroužky, sportovní aktivity, letní tábor, malířské potřeby, hudební nástroje. Se sociálně-právní ochranou dětí souvisí poradenská pomoc, jízdenka za dítětem do dětského domova, náklady na dočasný pobyt dítěte u rodičů, pokud je dítě v péči zařízení pro děti vyžadujících okamžitou pomoc nebo v ústavní či ochranné výchově.
  • Postihne vás vážná mimořádná událost. Může to být například povodeň, vichřice, zemětřesení, požár, epidemie, průmyslová havárie, paraziti, plísně či chemické látky v domě, zkrat elektrického vedení, výbuch zemního plynu, pád stromu zatíženého námrazou, pád střechy pod tíhou sněhu a cokoliv, co se nedalo předvídat a předejít tomu (inflace, energetická krize, pandemie…).
  • Jste ohroženi sociálním vyloučení? Například jste byli propuštěni z výkonu zabezpečovací detence, z vazby, z výkonu trestu, z dlouhodobé hospitalizace, z dětského domova, z výchovného ústavu, či pokud jste bez domova nebo se stanete obětí trestné činnosti.

A máme pro vás i tip – pobíráte-li příspěvek na živobytí a narodí se vám dítě, tak o mimořádnou okamžitou pomoc zažádejte hned po narození dítěte, protože příspěvek na živobytí vám úřad práce zvýší až od dalšího měsíce.

Bohužel nemůžete čerpat mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu léků. Můžete ale zkusit svého doktora požádat o náhradu léku za lék bez doplatku, nebo se zkuste v lékárně zeptat na lék se stejnou účinnou látkou. To platí i o léku nehrazeném ze zdravotního pojištění – váš ošetřující lékař vám pomůže požádat vaši zdravotní pojišťovnu o výjimku, aby lék uhradila.

Mimořádnou okamžitou pomoc také nelze čerpat na úhradu regulačního poplatku. Ale pokud se prokážete tím, že pobíráte některou z dávek pomoci v hmotné nouzi (oznámení nesmí být starší než 30 dnů), tak poplatek ve zdravotnictví neplatíte.

Dávku mimořádné okamžité pomoci ale můžete použít na dopravu k lékaři, pokud je tato návštěva nutná (např. častá návštěva rehabilitační léčby).

Když chcete čerpat mimořádnou okamžitou pomoc, tak se snažte, abyste napřed dávku čerpali a až poté nutný výdaj zaplatili. Výjimečně vám může Úřad práce dávku proplatit i zpětně, pokud se nedalo počkat. Ale požádejte o tuto dávku co nejdříve.

Mimořádná okamžitá pomoc vám po schválení Úřadem práce náleží již v měsíci, ve kterém jste podali žádost. Dávku pomoci v hmotné nouzi musíte použít jen na výdaj, na který byla určená. V případě nesouhlasu s rozhodnutím máte možnost podat odvolání, a to způsobem, uvedeným v „Poučení“ rozhodnutí. Proto věnujte informacím v něm uvedeným náležitou pozornost.

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc můžete podat elektronicky či osobně na Úřadu práce (podle zkušenosti je lepší jít na úřad osobně, předejdete tak případným chybám). Na některých Úřadech práce se můžete objednat na určitý den a čas, kdy se dostanete k pracovnici na přepážce. Přímo na místě tak bez čekání zjistíte, jestli máte připravené všechny potřebné materiály a v jakém stavu je vaše žádost. Rezervační systém pro vyřízení dávky najdete tady: https://rezervace.urad-prace.qtcloud.cz a tady: https://online.uradprace.cz.

Veškeré tiskopisy a formuláře najdete tady u  nás, na ÚP nebo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.