Příspěvek na bydlení

  • Rubriky příspěvkuRady a tipy
Právě si prohlížíte Příspěvek na bydlení

Pokud máte nízký příjem, protože platíte vysoké náklady na bydlení, tak si zkuste podat Žádost o příspěvek na bydlení.

 Jde o dávku státní sociální podpory, u které se vždy posuzuje příjem. Podle výše příjmu pak máte či nemáte na dávku nárok. Obecně platí, že na státní příspěvek na bydlení mají nárok rodiny a osoby s nízkými příjmy. Skvělé je, že o dávku nemusí žádat již jen vlastníci nemovitostí či nájemci, nově je to umožněné i podnájemníkům a při splnění určitých kritérii i obyvatelům chatových oblastí.

V první řadě jsem chtěla mluvit o tom, že si nejdříve zjistěte, zda máte na příspěvek na bydlení nárok, ať zbytečně nikde neběháte. Uvědomila jsem si ale, že nejdůležitější je se rozhodnout, že tuto dávku skutečně chcete a nestydíte se za ni. Věřte mi, že se opravdu není za co stydět! Jsou to peníze od systému, do kterého jste vkládali své peníze a energii celý svůj život. Vychovali jste děti, pracovali jste, odváděli daně. A teď jsou extrémně drahé energie, je neskutečná inflace, zvedly se zálohy na energie! Nic z toho jste nezpůsobili vy. A příspěvek na bydlení nyní získáváte na oplátku za to, že jste náš systém a celou republiku nikdy nenechali „ve štychu“.

Pokud si tohle ujasníte, pak už můžeme směle pokročit k jednotlivým krokům.

Nejprve si zjistěte, zda máte na příspěvek na bydlení nárok. Uděláte to jednoduše na webu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde je tzv. kalkulačka* (klikněte sem, nepoužívejte jiné kalkulačky!). Tam zadáte všechny potřebné informace, jako je:

počet osob v domácnosti (Tady nezapomeňte, že se posuzuje celá rodina, která sdílí jednu domácnost. Je to nevýhoda u tzv. dvougeneračních domů s jedním měřidlem, kdy spolu bydlí prarodiče i jejich děti. Vše se dá řešit, ale důležité je, aby byla elektřina napsaná na žadatele dávky (neplatí to u nájemců, tam stačí nájemní smlouva s uvedením nájmu a zálohy za energie),

údaje o bydlení (jestli bydlíte ve vlastním domě či bytě, čím topíte,  skutečné náklady na bydlení za poslední čtvrtletí),

čistý příjem všech členů domácnosti (kromě dětí) za jednotlivé měsíce v posledním kalendářním čtvrtletí (tj. žádáte-li například v červenci, tak uvedete údaje jednotlivě za měsíce duben, květen a červen).

Když vám vyjde kladný výsledek, pak stojí za to jít na úřad a příspěvek na bydlení si nárokovat. K tomu potřebujete konkrétní formuláře, které se dají opět stáhnout na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (tady sloupec vpravo), nebo si pro ně zajdete na nejbližší Úřad práce (či na příslušný sociální odbor pod vaším městským úřadem).

Důchodci i rodiny potřebují tří základní formuláře:

– žádost o příspěvek na bydlení,

– doklad o výši čtvrtletního příjmu (formulář musíte vypsat, i když dostáváte důchod),

– doklad o výši nákladů na bydlení.

K tomuto ještě budete dokládat:

– doklad o vlastnictví nemovitosti či nájemní smlouvu,

– jestliže jste v nájmu, tak potvrzení o zaplacení nájemného a dalších nákladů na bydlení,

– poslední vyúčtování záloh spojených s náklady na bydlení,

– pokud s vámi někdo sdílí domácnost, ale ne náklady, tak je potřeba jeho prohlášení (opět je k tomu tiskopis ke stažení či na Úřadu práce),

– sdílíte-li domácnost s dítětem starším 15 let, tak je nutné potvrzení o jeho nezaopatřenosti (např. doklad o studiu, o zdravotním stavu, o evidenci na ÚP či přerušení studia na VŠ) – tiskopis je ke stažení nebo na Úřadu práce.

Teď vám vysvětlím, co se počítá mezi náklady na bydlení a příjmy.

Mezi náklady na bydlení patří nájemné (pokud bydlíte v nájmu) či nově i podnájem a v případě vlastníků bytů a domů (či u družstevních bytů) se tento údaj řídí počtem osob, které žijí v jedné domácnosti. Dalšími náklady jsou plyn, elektřina, teplo (dálkové vytápění), voda, teplá voda, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu a v neposlední řadě i náklady za pevná paliva (opět se to řídí počtem osob v domácnosti).

Mezi příjmy se počítá důchod, mzda, příjmy z podnikání (či jiné formy OSVČ), příjmy z nájmu, dávky nemocenského a důchodového pojištění, podpora v nezaměstnanosti, výživné na dítě, rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.

Nemáte-li nikoho, kdo by vám pomohl podat žádost o příspěvek na bydlení přes internet, tak si raději osobně zajděte na Úřad práce či sociální odbor na městském úřadě. Tam se můžete i telefonicky či on-line objednat, abyste dlouho nečekali. Jestliže žádost ještě nemáte kompletní, kontaktní osoba na úřadě vám s příslušnými formuláři pomůže. Online žádost (přes internet) je sice rychlejší a jednodušší, ale neznalý člověk (a to je nás většina) v tom udělá spoustu chyb, které se pak odrazí v tom, že dávku dostanete později, protože vám budou chybné formuláře neustále vracet.

Příspěvek na bydlení vám bude chodit každý měsíc vždy po uplynutí toho měsíce, za který byl příspěvek žádán. Můžete si vybrat, jestli ho budete chtít dostávat na bankovní účet či poštovní poukázkou.

Stát se snažil příspěvek na bydlení zjednodušit tím, že od tohoto roku (2023) můžete žádat o příspěvek již jen 2x ročně za první a třetí čtvrtletí (ne 4x za každé čtvrtletí jako doposud) a můžete ho nárokovat až tři měsíce zpětně a bude vyplácen po období šesti měsíců. Povinně se dokládají náklady na bydlení a příjmy rodiny za 1. a 3. kalendářní čtvrtletí (pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení ve druhém a čtvrtém kalendářním čtvrtletí). Nepovinně můžete dokládat i náklady na bydlení a příjmy rodiny za 2. a 4. kalendářní čtvrtletí (pro nárok na příspěvek na bydlení v prvním a třetím kalendářním čtvrtletí), pokud  nabudete dojmu, že se vám v tomto kalendářním čtvrtletí zvýšily náklady na bydlení, případně snížil příjem rodiny, a může to mít vliv na dosažení vyššího  příspěvku na bydlení. Nepovinně dokládané příjmy a náklady na bydlení za 4. čtvrtletí kalendářního roku musíte doložit Úřadu práce nejpozději do 31. ledna bezprostředně následujícího kalendářního roku. Nepovinně dokládané příjmy a náklady na bydlení za 2. kalendářní čtvrtletí musíte Úřadu práce doložit nejpozději do 31. července daného kalendářního roku.

Snad jsem vše vysvětlila srozumitelně a všemu rozumíte. Budu moc ráda, pokud se vám podaří díky mému návodu příspěvek na bydlení získat. A pokud budete můj návod šířit dál mezi své přátele, pak moje snaha nebyla zbytečná. Děkuji vám! Vaše Petra

* Konkrétní výpočet je tento: náklady na bydlení, které máte, musí být vyšší, než 30 % vašich příjmů. Výpočet uděláte tak, že svůj příjem vynásobíte číslem 0,3, a pokud je výsledek nižší než vaše náklady spojené s bydlením, tak máte na příspěvek na bydlení nárok.