Náhradní výživné

  • Rubriky příspěvkuRady a tipy
Právě si prohlížíte Náhradní výživné
Náhradní výživné

Od 1. července 2021 je možné získat od státu tzv. náhradní výživné. Je to sociální dávka pro nezaopatřené dítě (které má trvalý pobyt v ČR), na které rodič neplatí výživné (nebo platí jen částečně) a nebo se výživné nedaří vymáhat (například pokud běží exekuce nebo je výživné zastavené kvůli nemajetnosti). U této dávky nikdo nezkoumá příjmy rodiče.

Náhradní výživné dostává nezaopatřené dítě, a to je:

– dítě do skončení povinné školní docházky,

– dítě do 26. roku věku, které studuje,

– dítě do 26. roku věku, které nemůže studovat ani pracovat kvůli svému zdraví,

– dítě do 18 let, které je vedené na Úřadu práce bez podpory v nezaměstnanosti.

K vyřízení náhradního výživného potřebujete:

žádost o náhradní výživné,

– průkazy totožnosti či rodné listy u dětí do 15 let,

exekuční titul (tj. rozhodnutí soudu o výživném nebo dohoda) – pokud ho nemáte, pomůže vám s tím orgán sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD*) – k soudu podáte návrh, aby druhému rodiči uložil povinnost platit výživné vždy do 15. dne v měsíci, počínaje měsícem, za který nezaplatil (nanejvýš 3 roky zpětně),

prohlášení o přijatém výživném a případném postoupení pohledávky (dává se vždy, i když nebylo přijaté žádné výživné),

potvrzení o nezaopatřenosti dítěte (potvrzení o studiu, potvrzení o zdravotním stavu atd.).

Dávku vždy dostanete nejdříve za ten kalendářní měsíc, ve kterém podáte žádost. Výživné tedy dostanete hned následující měsíc. Náhradní výživné činí maximálně 3 000 Kč za měsíc a příslušný Úřad práce vám dávku přizná na 4 měsíce vždy podle toho, kolik druhý rodič v minulých 4 měsících nezaplatil na výživném.

Příklad: Rodiči soud vyměřil výživné ve výši 4 000 Kč měsíčně, ale v předchozích 4 měsících nic nezaplatil, pak dostanete náhradní výživné ve výši 3 000 Kč za měsíc. Pokud ale ten stejný rodič v minulých 4 měsících platil jen částečně, a to dohromady 6 000 Kč místo 16 000 Kč, tak bude náhradní výživné činit 2 500 Kč za měsíc (16 000 – 6 000 = 10 000 za 4 měsíce).

Pozor: Hlídejte si termíny, protože abyste dostali náhradní výživné v dalších 4 měsících, pak musíte přijít opět na Úřad práce hned v prvním měsíci z těchto dalších 4 měsíců (a opět doložit, kolik jste v posledních 4 měsících dostali na výživném). Jestliže nestihnete přijít, úřad vám dávku zastaví. A pokud nepřijdete ani do konce čtvrtého měsíce, pak vám nárok na náhradní výživné zanikne. Požádat sice můžete o dávku znovu, ale dostanete ji opět nejdřív až za ten měsíc, ve kterém podáte žádost.

Dejte si také pozor na to, když soud změní výši výživného (schválí dohodu apod.) – do 8 dnů to musíte nahlásit na příslušném Úřadu práce. Když to včas neoznámíte, budete muset část náhradního výživného vrátit, pokud se například výživné od druhého rodiče sníží.

Dohromady můžete od státu získat až 24 výplat náhradního výživného, poté nárok na dávku automaticky zanikne.

O náhradní výživné se dále nemusíte starat, stát ho bude sám vymáhat na dlužícím rodiči.

Žádost o náhradní výživné můžete podat elektronicky či osobně na Úřadu práce (podle zkušenosti je lepší jít na úřad osobně, předejdete tak případným chybám). Veškeré tiskopisy a formuláře najdete tady u  nás, na ÚP  nebo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. *OSPOD v Olomouci – https://www.olkraj.cz/socialne-pravni-ochrana-deti-cl-290.html, OSPOD v Brně https://kralovopole.brno.cz/socialne-pravni-ochrana-deti/d-613982 atd., zde přehled OSPOD podle krajů https://www.ospod.cz/volna-sekce-1/kontaktujte-vas-ospod/.