Dlouhodobé ošetřovné

  • Rubriky příspěvkuRady a tipy
Právě si prohlížíte Dlouhodobé ošetřovné
Dlouhodobé ošetřovné

Musíte pečovat o své blízké a nemůžete u toho chodit do práce či se věnovat jako OSVČ svému podnikání? Poradíme vám, jak získat peníze na živobytí. Zažádejte u Okresní správy sociálního zabezpečení o tzv. dlouhodobé ošetřovné. Je to dávka nemocenského pojištění, která vám chodí místo platu, když se staráte o dlouhodobě nemocného příbuzného, nebo když je po úrazu či se mu zhorší zdravotní stav. 

K tomu, abyste dávku dlouhodobého ošetřovného získali, musíte být v příbuzenském či jinak blízkém stavu s ošetřovanou osobou a musíte se účastnit nemocenského pojištění (jako zaměstnanec v posledních 4 měsících alespoň 90 dnů a jako OSVČ poslední 3 měsíce).  

Příbuzenským či blízkým vztahem se myslí – manžel, manželka, registrovaný partner, dítě, vnuk, pravnuk, rodič, prarodič, sourozenec, tchán, tchýně, snacha, zeť, synovec, neteř, teta, strýc, druh, družka či manžel nebo manželka příbuzného s ošetřovanou osobou – a v případě druha nebo družky musíte mít stejnou trvalou adresu alespoň po dobu předchozích 3 měsíců. 

Ošetřovanou osobou se rozumí člověk hospitalizovaný alespoň 4 dny (vč. dne přijetí do nemocnice a jejího opuštění), o kterého se po propuštění z nemocnice musí někdo nepřetržitě starat alespoň po dobu 30 dnů (celodenní péče). 

Dlouhodobé ošetřovné vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého pobytu. 

Jak požádat o dlouhodobé ošetřovné: 

1) Lékař z nemocnice, kde byla ošetřovaná osoba hospitalizovaná, vystaví rozhodnutí a to má 3 díly: 

– 1. díl odešle lékař na OSSZ, 

– 2. díl dostane ošetřovaný člověk, 

– 3. díl dostane pečující osoba a dá ho zaměstnavateli, který ji omluví ze zaměstnání. 

2) Pečující osoba musí o dávku požádat a k tomu potřebuje Žádost o dlouhodobé ošetřovné, která je ke stažení tady u nás nebo na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Za zaměstnance předá žádost OSSZ zaměstnavatel, OSVČ žádost podá sám. 

3) OSSZ rozhodne o žádosti – v případě kladného přijetí se o dávce dozvíte až z výpisu účtu či ze složenky. Když žádosti OSSZ nevyhoví, tak vás bude informovat prostřednictvím rozhodnutí, kde najdete i možnost odvolání. 

TIP: Nechte si vystavit rozhodnutí ošetřujícího lékaře o nutnosti následné celodenní péče po ukončení hospitalizace i v případě, pokud ještě nevíte, kdo bude o nemocného pečovat a jestli vůbec bude žádat o dlouhodobé ošetřovné. Tuto dávku totiž nelze žádat zpětně, takže pro jistotu je dobré si to nechat vystavit. 

Může se stát, že na dlouhodobé ošetřovné nedosáhnete kvůli tomu, že ošetřování nemocného člověka nepřesáhne 30 dnů. Pak můžete zkusit požádat o krátkodobé ošetřovné, kterému se věnujeme tady

Dlouhodobé ošetřovné můžete pobírat nejdéle 90 dnů (ode dne propuštění ošetřované osoby z nemocnice, jde o tzv. podpůrčí dobu = doba výplaty dávky) a může vás někdo v péči vystřídat (po tu dobu však ošetřovné nepobíráte). Ošetřovné nepobíráte ani po dobu opětovné hospitalizace ošetřované osoby (kromě prvního a posledního dne). Ale POZOR! Doba hospitalizace se počítá do podpůrčí doby 90 dnů. Bohužel si také pečující osoba nesmí v podpůrčí době vůbec přivydělávat. 

O dlouhodobé ošetřovné můžete opět zažádat až po roce (12 měsíců od posledního dne péče). Nově však bude možné od roku 2024 požádat o dávku dříve, pokud budete potřebovat pečovat o jinou osobu. Pokud chcete péči o ošetřovanou osobu přerušit například kvůli dovolené či nemoci a někdo vás bude střídat, tak potřebujete formulář Oznámení o ukončení poskytování dlouhodobé péče a najdete ho ke stažení zde

TIP: Pokud myslíte, že 90 dnů nebude na zlepšení zdravotního stavu ošetřované osoby stačit, tak využijte dobu pobírání dlouhodobého ošetřovného k vyřízení příspěvku na péči. 

Dlouhodobé ošetřovné činí 60 % denního vyměřovacího základu platu. Například při hrubé měsíční mzdě 31 000 Kč bude dávka činit zhruba 16 440 Kč. Kalkulačku k výpočtu dlouhodobého ošetřovného najdete ke stažení zde. Online kalkulačka pro výpočet dlouhodobého ošetřovného je tady

O trvání nutnosti celodenní péče rozhoduje praktický lékař ošetřované osoby na pravidelných kontrolách. POZOR! Praktický lékař může dlouhodobou péči ukončit i v případě, že se ošetřovaná osoba nedostaví na kontrolu.